Районні комунальні підприємства, заклади та установи
   
   
   
 
  ПЕТИЦІЇ
 
 
 
 
 
 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення конкурсної
комісії
від 26 листопада 2019 року
протокол № 1(скачати)

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА «ДУБЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» та рішення сесії Дубенської районної ради від 22.11.2019 року №764 «Про проведення повторного конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Дубенська центральна районна лікарня» Дубенської районної ради Рівненської області» постійно діюча конкурсна комісія оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Дубенська центральна районна лікарня Дубенської районної ради Рівненської області».
Конкурс оголошується на підставі рішення конкурсної комісії від 26.11.2019року (протокол № 1).
Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська центральна районна лікарня Дубенської районної ради Рівненської області».
Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:
Юридична адреса: 35670, Україна, Рівненська область, Дубенський район, с. Верба, вул. Грушевського, 27.
Фактична адреса: 35600, Україна, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Львівська, 73.
Основні напрями діяльності закладу:
1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
2.1. створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально - діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
2.2. надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;
2.3. надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика); організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
2.4. організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
2.5. проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
2.6. проведення профілактичних оглядів;
2.7. проведення профілактичних щеплень (вакцинації) з метою попередження інфекційних захворювань;
2.8. виробництво лікарських засобів;
2.9. придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ, прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів);
2.10.переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
2.11. провадження господарської діяльності з використань джерел іонізуючого випромінювання (пристрої, що генерують рентгенівське випромінювання у діагностичній радіології);
2.12. організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
2.13. видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання), видавництво учбової та монографічної літератури;
2.14. навчально-методична, науково-дослідницька робота;
2.15. провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
2.16. здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Дубенська районна рада отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.
Статут закладу: (додається).
Структура закладу:
1. Адміністрація.
2. Лікувально-профілактичні підрозділи:
- приймальне відділення;
- хірургічне відділення;
- терапевтичне відділення;
- інфекційне відділення;
- отоларингологічне відділення;
- офтальмологічне відділення;
- урологічне відділення;
- кардіологічне відділення;
- неврологічне відділення;
- травматологічне відділення;
- дитяче відділення;
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
- шкірно-венерологічне відділення;
- фізіотерапевтичне відділення;
- травматологічний пункт цілодобового обслуговування потерпілих міста та району (знаходиться в складі травматологічного відділення).
3. Допоміжно-діагностичні підрозділи:
- клініко-діагностична лабораторія;
- рентгенологічне відділення;
- ендоскопічний кабінет;
- кабінет ультразвукового дослідження;
- кабінет функціональної діагностики;
- патологоанатомічне відділення;
- стерилізаційне відділення;
- кабінет з проведення медичного огляду водіїв транспортних засобів та громадян на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
4. Адміністративно-господарські підрозділи:
- бухгалтерія;
- відділ кадрів;
- кабінет обліку та медичної статистики;
- інженерно-технічна служба;
- автотранспортна служба;
- пральня;
- котельня;
- харчоблок.
5. Відокремлені структурні підрозділи.

Фінансове забезпечення діяльності закладу:
Заклад фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та субвенцій об’єднаних територіальних громад.
Документи для участі в конкурсі приймаються  в робочі дні тижня упродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ( з 27.11.2019р. до 26.12.2019р. включно). за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул.Д.Галицького,17.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
(03256) 4-93-89, 4-93-22, e-mail:dubnrada@ukr.net.
Контактні особи: Бронський Андрій Борисович - заступник голови районної ради, голова конкурсної комісії, Порицький Віктор Миколайович – лікар-хірург КНП «Дубенська ЦРЛ», секретар комісії.
Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою (додається);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних (додається);
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додається);
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
1. план реформування закладу протягом одного року;
2. заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
3. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
4. пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
1. Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
2. Стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років.
Умови оплати праці керівника закладу та істотні умови контракту:
Умови оплати праці керівника закладу визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством. Істотні умови контракту визначені постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».
Початок проведення конкурсу: 03 січня 2020 року о 10.00 год. – відбудеться засідання постійно діючої конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Дата заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу буде повідомлена додатково.

Місце проведення конкурсу: Рівненська область, місто Дубно, вул. Д.Галицького,17. Зал засідань, четвертий поверх Дубенської районної ради.

   

Голова комісії                                                                         А.Бронський

 

Секретар комісії                                                                     В.Порицький

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша адреса:

   
35600, м. Дубно, Рівненської області
вул. Данила Галицького, 17

  тел. (03656) 4-11-35
 
  e-mail: dubnrada@ukr.net
 
 
 
   
  http://www.rada.gov.ua/

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/

http://oblrada.rv.ua/