Районні комунальні підприємства, заклади та установи
   
   
   
 
  ПЕТИЦІЇ
 
 
 
 

ЗВІТ
голови районної ради Ковальова В.А. за період роботи з
01.12.2020 по 01.12.2021 роки

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради щорічно звітує перед радою про свою діяльніст.
Районна рада, як колегіальний орган, представляє спільні інтереси 19 територіальних громад міст, селищ та сіл району: 2 - міських, 3 – селищних та 14 сільських рад. Все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної праці кожного депутата, постійних комісій, президії районної ради, сесійної діяльності, роботи виконавчого апарату районної ради.
Характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган Дубенського району працював стабільно, послідовно і конструктивно.
У своїй діяльності районна рада, її органи, виконавчий апарат  керувалися Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», іншими законодавчими та нормативними актами, а також Регламентом районної ради та поквартальними Планами роботи.
Районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах гласності, колективного та вільного обговорення питань. Депутатський корпус районної ради налічує 42 депутати.
Протягом звітного періоду робота районної ради здійснювалася у тісній співпраці з територіальними громадами, районною державною адміністрацією, якій передані відповідні делеговані повноваження, депутатами різних рівнів, громадськістю району.
Одним із головних завдань голови районної ради є забезпечення підготовки сесій ради і питань, що вносяться на їх розгляд, доведення рішень до їх виконавців, організація контролю за їх виконанням.
Тому, основною формою роботи районної ради у звітному періоді була сесійна діяльність. З початку скликання проведено 7 сесій (11 пленарних засідань районної ради).
Більшість депутатів з усією відповідальністю ставилися до своїх депутатських обов’язків, регулярно відвідували засідання постійних комісій та пленарні засідання, брали активну участь в обговоренні, вивченні питань та підготовці проєктів рішень. Про небайдужість депутатів районної ради до вирішення питань громади району свідчить той факт, що присутність депутатів на сесіях в середньому становила 75 відсотків від загального складу ради (додаток 1).
На пленарні засідання ради постійно запрошувались  керівники районних установ, організацій, правоохоронних органів, голова районної державної адміністрації та заступники, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, окремі голови міських, селищних та сільських рад. Це надавало роботі сесій більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволило прийняти виважені, конкретні рішення, сприяло відкритості та прозорості дій районної ради.
Важливу роль у координації роботи ради виконував дорадчий орган ради – її президія. В склад якої увійшли: голова районної ради та його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, всього 17 чоловік.
Впродовж звітного періоду відбулося 5 засідань президії ради, на яких опрацьовувалися та приймалися конструктивні пропозиції щодо проведення пленарних засідань ради та її органів.
Нагадаю, що  в районній раді створено та працює 8 депутатських фракцій від політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», «Радикальна Партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Пропозиція», «За майбутнє». Однак,  незважаючи на різні політичні уподобання та розбіжності, депутати працювали  злагоджено, без політичного протистояння. Дякую членам президії за активність та конструктивну роботу.
Хочу наголосити на тому, що я ніколи не ділив депутатів за політичними вподобаннями і завжди готовий до змістовного конструктивного діалогу.
Як позитив, варто відмітити, що кожному засіданню президії районної ради у звітному періоді передувало проведення погоджувальних рад за участі широкого кола депутатів. Саме погоджувальні ради стали тим дискусійним майданчиком, де у конструктивній та демократичній обстановці відпрацьовувалися шляхи підготовки і проведення президії та пленарних засідань ради, узгоджувалися проєкти рішень з найбільш дискусійних питань.
Не менш важливою складовою роботи районної ради у звітному періоді була діяльність її постійних комісій. Практично усі питання, що вносилися на розгляд ради попередньо опрацьовувалися на засіданнях постійних комісій, за обов’язкової участі голови районної ради, керівництва райдержадміністрації, її спеціалістів, очільників причетних територіальних органів. Така практика сприяла більш ретельній підготовці питань, що вносилися на розгляд ради, максимальному врахуванню позиції депутатів з тих чи інших питань та, в кінцевому рахунку, ефективному проведенню пленарних засідань ради і прийняттю зважених і конструктивних рішень.
У звітному періоді було проведено 37 засідань постійних комісій ради, на яких розглянуто понад 500 питань, прийнято відповідні висновки та рекомендації.
На засіданнях комісій розглядалися питання, що стосувалися прийняття та внесення змін до бюджету, передачі майна та прав засновника комунальних закладів територіальним громадам, затвердження районних програм, депутатські запити та звернення тощо.
Постійні комісії районної ради практично стали в деякій мірі школою навчання депутатів. Саме в комісіях розглядалися різноманітні і актуальні питання життєдіяльності району, в них народжувались пропозиції і нові ідеї, вивчався стан справ в різних галузях економіки і соціальної сфери, вносились рекомендації з усіх напрямків діяльності рад, відпрацьовувались проєкти рішень, адже значна частина депутатів обиралася вперше.
Слова вдячності за конструктивну роботу висловлюю всім постійним комісіям: з питань фінансів, податків та бюджету (голова комісії – Гордійчук Д.Ю.), з економічних питань, організації сільськогосподарського виробництва, розвитку промисловості, підприємництва та комунальної власності, регуляторної політики (голова комісії – Одемчук Є.В.), з питань місцевого самоврядування, розвитку територіальних громад, депутатської діяльності та етики, з питань законності, діяльності правоохоронних органів та запобігання корупції (голова комісії – Гаврилюк С.М.), з питань охорони здоров’я, екології та захисту навколишнього природного середовища, з питань соціального захисту населення (голова комісії – Кислюк В.О.), з питань освіти, культури, духовності, молоді та спорту (голова комісії – Чечелюк М.П.), з питань земельних відносин, розвитку села та його інфраструктури (голова комісії – Поліщук М.М.).
З початку 8-го скликання депутатами районної ради підтримано                               185 рішення. З них: 4 депутатських запити та 8 депутатських звернень. Окремі звернення прийняті радою спільно за поданням кількох депутатів та депутатських фракцій.
Депутатські запити було надіслано для розгляду та вирішення питань по суті до Дубенської міської ради, районної державної адміністрації, народного депутата України Аліксійчука О.В. та органів влади вищого рівня.
З ходом  виконання зазначених депутатських запитів можна ознайомитися в окремо підготовленому проєкті рішення районної ради на поточну сесію «Про хід виконання депутатських запитів».
Депутатським корпусом районної ради у звітному періоді активно використовувалася така форма роботи, як звернення до органів влади вищого рівня.
Протягом 2021 року депутатами районної ради внесено та підтримано                       8 депутатських звернень до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інші (додаток 2). Вони відображали позицію найвищого представницького органу району з окремих суспільно значимих для наших громадян питань. Копії відповідей, що надходили на вищевказані звернення, доводились до відома всіх депутатів.
Впродовж звітного періоду Дубенською районною державною адміністрацією підготовлено та внесено на розгляд районної ради проєкти  12 районних програм, що стосувалися діяльності різних  сфер та галузей (додаток 3).
Загалом у 2021 році з районного бюджету були виділені кошти на фінансування районних програм на загальну суму понад 3763521 грн. 00 коп.
Найбільшою проблемою при виконанні районних програм є відсутність відповідного і належного фінансування для їх реалізації.
У підвищенні ефективності діяльності районної ради важливу роль відіграє виконавчий апарат районної ради, до складу якого входить 6 посадових осіб місцевого самоврядування. Всі вони мають необхідну освіту та кваліфікацію і в повному обсязі забезпечують організаційну підготовку сесій, президії, постійних комісій, нарад, інших заходів, беруть активну участь в опрацюванні різноманітних нормативних документів, забезпечують систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради.
Протягом звітного періоду виконавчим апаратом районної ради опрацьовано 366 вхідних документів, 290 вихідних документів. Упорядковано матеріали сесійних засідань, засідань президії районної ради, розпоряджень голови для зберігання. Своєчасно здійснювався прийом, реєстрація, облік документів та контроль за якістю і правильністю їх підготовки та оформлення.
Регулярно забезпечувався контроль за строками виконання документів. З дотриманням  термінів, передбачених Регламентом районної ради,  оформлялись протоколи пленарних засідань, засідань президії районної ради та протоколи засідань постійних комісій.
Прагнучи якомога повніше висвітлити роботу районної ради, вчасно інформувати громадськість про важливі події та заходи, що відбувалися за участю депутатів та керівництва ради, працівники виконавчого апарату працювали над наповненням інтернет-ресурсів - офіційної сторінки Дубенської районної ради у мережі Інтернет та офіційної сторінки у соціальній інтернет-мережі «Фейсбук».

Одним із пріоритетних напрямів діяльності районної ради є робота із зверненнями громадян. Керуючись статтею 22 Закону України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статтями 55, 56 3акону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення, головою районної ради та заступником голови здійснюється особистий прийом громадян та робота з їх письмовими пропозиціями, заявами і скаргами. В районній раді створено належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, налагоджено системну роботу в цьому напрямку.
У звітному періоді до керівництва районної ради надійшло 37 письмових звернень громадян. Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях протягом 2021 року, є  питання соціального захисту населення, комунальної власності, питання діяльності органів місцевого самоврядування та інші.
Головою районної ради прийом громадян проводиться, у будь-який робочий день, крім офіційних днів прийому, що значно розширило права громадян на звернення. Окрім того, прийом громадян здійснюється і в громадах, за місцем їх проживання. 
До числа основновоположних принципів роботи районної ради належить також гласність та прозорість у прийнятті рішень. Після прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті районної ради в належні терміни розміщуються всі нормативні документи районної ради, що згідно з чинним законодавством підлягають оприлюдненню: проєкти рішень та рішення, розпорядження голови районної ради тощо.
Всі рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, за винятком випадків, для яких чинним законом передбачається таємне голосування. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб - сайті ради в день голосування. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.
До районної ради надійшло 9 запитів про надання інформації, на які було своєчасно та в повному об’ємі надано відповіді, повторних запитів не надходило.
Реалізація державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради у 2021 році здійснювалася відповідно до завдань, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламенту Дубенської районної ради.
Організація  виконання повноважень районної ради у здійсненні державної регуляторної політики покладена на постійну комісію районної ради з економічних питань, організації сільськогосподарського виробництва, розвитку промисловості, підприємництва та комунальної власності, регуляторної політики.
З метою реалізації основного принципу державної регуляторної політики,  прозорості дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності та врахування громадської думки на офіційному веб-сайті Дубенської районної ради  функціонує розділ «Регуляторна політика», на якому оприлюднюється та оновлюється інформація щодо переліку чинних регуляторних актів, планів з підготовки проєктів регуляторних актів, самих проєктів регуляторних актів.
            Для досягнення принципів доцільності, ефективності, передбачуваності регуляторної діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішеннями районної  ради від 18 грудня 2020 року № 9 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, від 25 листопада 2021 року №174 – на 2022 рік.
У зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, на виконання Закону від 17 листопада 2020 року № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і  районних державних адміністрацій» Дубенською районною радою прийнято рішення № 11 від 18.12.2020 року «Про реорганізацію  Демидівської районної ради Рівненської області», № 12 «Про реорганізацію  Млинівської районної ради Рівненської області», №13 «Про реорганізацію  Радивилівської районної ради Рівненської області».
Відповідно до цих рішень було розпочато процедуру реорганізації  відповідних районних рад Рівненської області шляхом приєднання до Дубенської районної ради Рівненської області. При цьому Дубенська районна рада виступила правонаступником всього майна, прав та обов’язків зазначених районних рад.
Саме тому, у першому кварталі цього року районна рада, в основному, зосереджувала свою роботу на заходах щодо ліквідації вищезазначених районних рад та впорядкування обліку об’єктів комунальної власності.
Зазначеним  рішенням районної ради створено три комісії з реорганізації колишніх районних рад, якими проводилася відповідна робота згідно чинного законодавства з даного напрямку роботи.

   • Головами Комісій забезпечено:
 • вивільнення працівників ліквідованих районів;
 •  закриття рахунків районних рад, що реорганізуються в органах державного казначейства;
 • подання фінансової звітності за 2020 рік;
 •  внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб інформації про початок процедури припинення районних рад.

На даному етапі реформи, відповідно до чинного законодавства, важливим для районної ради було вчасно, в термін до 01 липня 2021 року, передати із спільної власності територіальних громад Дубенського району у комунальну власність територіальних громад об’єктів та майна, які знаходяться на території цих громад.
Слід відмітити, що Дубенською районною радою з початку скликання по 01 грудня 2021 року було прийнято 71 рішення (38,5% від усіх прийнятих), що стосувалися передачі об’єктів та майна.
Фактично рішеннями ради передано всього 147 об’єктів (додаток 4), в тому числі:

 • закладів освіти -                     39
 • закладів культури -                 56
 • соціальних об’єктів -                3
 • об’єктів охорони здоров’я -   48
 • інших об’єктів -                       1

Станом на 01 грудня 2021 року у власності Дубенської районної ради залишилося 2 комунальних підприємства, по яких з тих чи інших причин не завершена процедура передачі і перереєстрації.

 • Комунальне підприємство «Дубенська центральна районна аптека» Дубенської районної ради;
 • Комунальне підприємство «Райбудпроект» Дубенської районної ради.

Таким чином, станом на сьогоднішній день Дубенською районною радою прийнято всі необхідні рішення на виконання Закону України від 17 листопада 2020 року        № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і  районних державних адміністрацій», щодо передачі майна у власність територіальних громад.
Станом на 01.01.2021 року по Дубенському районному бюджету була зареєстрована кредиторська заборгованість по захищених статтях видатків в сумі 628,9 тис.грн, в т.ч. по освіті - 354,7 тис.грн та культурі - 274,2 тис.грн, яка протягом 1-го кварталу 2021 року повністю погашена. Крім, того по установах районного бюджету, які передані з 01.01.2021 року на громади, виявлена заборгованість по заробітній платі та енергоносіях в сумі  5145,3 тис.грн.  Для погашення даної заборгованості в районі розроблена Програма забезпечення фінансовим ресурсом окремих видатків районного бюджету.
Станом на 10.12.2021 року на фінансування даної програми спрямовано коштів в сумі  4091,1 тис.грн, в т.ч. за рахунок інших субвенцій, наданих територіальними громадами – 2872,4 тис.грн.  Зокрема, на погашення заборгованості по захищених статтях видатків (заробітна плата з нарахуваннями, продукти харчування, енергоносії) була виділена інша субвенція з таких громад: Дубенська міська рада – 1432,7 тис.грн, Привільненська- 149,9 тис.грн, Тараканівська- 549,2 тис.грн, Повчанська-120,6 тис.грн, Семидубська- 250,0 тис.грн, Варковицька- 100,0 тис.грн, Вербська- 270,0 тис.грн.                     
Відповідно вжитим заходам та проведеній роботі  заборгованість по установах районного бюджету, які передані на громади зменшилась та станом на 10.12.2021 року становить 1248,2 тис.грн, в т.ч. по освіті 1009,1 тис.грн та  по культурі 239,1 тис.грн. Зокрема, по Вербській громаді сума боргових зобов»язань становить 182,2 тис.грн, Семидубській- 436,3 тис.грн, Варковицькій- 557,3 тис.грн, Тараканівській- 51,1 тис.грн, Повчанській – 21,3 тис.грн.
Разом з тим, протягом звітного періоду, як голова районної ради, виконуючи представницькі функції, приймав активну участь у різноманітних заходах, що проходили в районі та області:

 • Зокрема, приймав участь у сесіях рад територіальних громад, колегіях ОДА, урочистостях з нагоди державних, професійних свят, відзначень днів громад тощо.
 • Приймав участь та вносив пропозиції щодо покращення діяльності районних рад в рамках  УАРОР (Української Асоціації Районних і Обласних Рад), які були підтримані асоціацією і втілені в практику місцевого самоврядування.
 • Організовував робочі зустрічі з народним депутатом України Аліксійчуком О.В. стосовно вирішення актуальних проблем життєдіяльності району.

Основною метою цього звіту було не лише проаналізувати діяльність ради за звітний період, а разом   визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів  в нашій подальшій роботі, адже у різних сферах  соціально – економічного розвитку району ще залишаються проблеми, які  потребують особливої уваги всіх  владних структур, в тому числі й  депутатів  районної ради.
Слід відмітити, що районні ради, обрані минулого року на місцевих виборах, є першопрохідниками на шляху побудови нових відносин між територіальними громадами району. Саме на нас покладено завдання налагодження розвитку співробітництва між громадами, націленого на реальні результати для кожного жителя району. Багато що доводиться вперше, з «нуля» і це справа всіх – депутатського корпусу, виконавчого апарату районної ради та всіх без винятку місцевих рад, маю на увазі сільських, селищних, міських рад.
Ми налаштовані на подальшу тісну конструктивну співпрацю з Дубенською районною державною адміністрацією, відділами та управліннями райдержадміністрації, адже мета нашої спільної роботи одна – підняти на якомога вищий рівень життя та добробуту кожного громадянина району.
Як бачимо, через недосконале законодавство в частині фінансування районних рад, що вже підтверджено нещодавно прийнятим Бюджетом України на 2022 рік, дискусіями в суспільстві щодо внесення змін у Конституцію України і до Закону України «Про місцеве самоврядування» стосовно місцевого самоврядування, перед нами виникають серйозні виклики, подолання яких потребує злагодженої роботи.
На мою думку, необхідно прикласти максимум зусиль, щоб першочергово вирішувались такі питання, як:
-   забезпечення соціального захисту учасників АТО/ОСС та членів їх сімей;
- забезпечення на належному рівні медичного обслуговування жителів району, в першу чергу – під час пандемії COVID-19
- ефективне  управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району;
- знаходження шляхів та ресурсів щодо збільшення власних  надходжень до районного бюджету, з метою зміцнення його фінансової спроможності;
-  забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій в громади району;
- створення сприятливих умов для  розвитку малого і середнього бізнесу;
 На завершення звіту хочу наголосити, що основним нашим  з вами досягненням було  і є збереження дієвої районної ради, як органу місцевого самоврядування субрегіонального рівня.
Лише за умови злагодженої співпраці районної ради і її виконавчого апарату, голів постійних комісій, депутатських фракцій і груп, районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району можна досягти успіху. Тому ми намагалися будувати свою діяльність на партнерських засадах.
Дякую за вашу небайдужість і готовність працювати на благо громади району. Дякую за пропозиції, рекомендації та підтримку. Районна рада відкрита для спілкування.

 

Голова районної ради                                                 Віктор КОВАЛЬОВ

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4

 

 
 
Наша адреса:

   
35600, м. Дубно, Рівненської області
вул. Данила Галицького, 17

  тел. (03656) 4-93-89
 
  e-mail: dubnrada@ukr.net
 
 
 
 
   
  http://www.rada.gov.ua/

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/

 

https://ror.gov.ua/